Briselē plānotie notikumi: no darba un privātās dzīves līdzsvara līdz aizskārumam

ES lietas - - 00:55

Iegult šo videomateriālu:

Parlaments plāno izskatīt tādus jautājumus kā darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem, aizsardzības veicināšana pret kiberuzbrukumiem, seksuālās uzmākšanās apkarošana, digitālās vārtejas izveide un produktu kvalitātes un sastāva atšķirību problēmas risināšana vienotajā tirgus valstīs.

Videomateriāla teksts: