Nākamnedēļ Strasbūrā: no pensiju atšķirībām līdz Rietumbalkāniem

ES lietas - - 01:00

Iegult šo videomateriālu:

Nākamnedēļ Strasbūrā: pensiju atšķirības, energoefektivitātes marķējums, glifosāts, klimata pārmaiņas un Rietumbalkāni.

Videomateriāla teksts: