Taisnīgāka lauksaimniecība ES pēc 2020. gada

ES lietas - - 01:19

Iegult šo videomateriālu:

Parlaments reformē ES lauksaimniecības sistēmu jeb kopējo lauksaimniecības politiku. Deputātiem ir ambiciozi plāni attiecībā uz reformu — sākot ar taisnīgāku finansēšanu līdz pat plašākam atbalstam jauniem un gados jaunajiem lauksaimniekiem un atpalikušajiem reģioniem, kā arī labāku ES lauksaimnieku sagatavošanu krīzes situāciju pārvarēšanai.

Videomateriāla teksts: