Palīdzot cilvēkiem atgriezties darba tirgū

ES lietas - - 01:10

Iegult šo videomateriālu:

Kā Eiropa var risināt ilgtermiņa bezdarba problēmu? Parlaments aicina izveidot Eiropas līmeņa risinājumus, lai risinātu situācijas, kad slimības dēļ cilvēks ilgstoši iziet no darba tirgus.

Videomateriāla teksts: