Eiropas Parlamenta koordinatores bērnu tiesību jautājumos vēstījums

ES lietas - - 02:19

Iegult šo videomateriālu:

Vai meklējat palīdzību, jo nevarat vienoties ar bijušo dzīvesbiedru par jūsu kopīgo bērnu nākotni? Gadījumos, kad viens no vecākiem bērnu ir nolaupījis, Parlamenta koordinatore bērnu tiesību jautājumos meklē tādus risinājumus, kas ir bērna interesēs.