Darba ņēmēju un uzņēmumu aizsardzība pret negodīgu konkurenci

ES lietas - - 01:24

Iegult šo videomateriālu:

Eiropas Parlaments strādā pie ES antidempinga noteikumu atjaunināšanas. Reformas mērķis ir labāk aizsargāt uzņēmumus un darbvietas pret valsts subsidētiem ārvalstu uzņēmumiem, kas pārdod produktus zem tirgus cenas.

Videomateriāla teksts: