ES refomē oglekļa dioksīda tirdzniecības sistēmu

ES lietas - - 01:18

Iegult šo videomateriālu:

Ar jaunu sparu cenšoties līdz 2030. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu vismaz par 40 %, Eiropas Savienība strādā pie jaunām novatoriskās emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reformām.

Videomateriāla teksts: