Eiropas nākotne: Eirozonai jākļūst spēcīgākai (Pervenša Bereza/Reimers Bēge)

ES lietas - - 02:23

Iegult šo videomateriālu:

Eiropas Parlaments ir pieņēmis trīs rezolūciju komplektu, kurā tiek vērtētas Eiropas Savienības turpmākās attīstības iespējas. Divi no ziņotājiem Pervenša Bereza un Reimers Bēge vēlas satuvināt eirozonas valstu ekonomikas, lai paaugstinātu to noturīgumu pret ārējiem satricinājumiem. Viens no viņu galvenajiem piedāvājumiem ir īpašs eirozonas budžets.

Videomateriāla teksts: