Virzībā uz taisnīgāku un vienkāršāku patvēruma sistēmu

ES lietas - - 01:30

Iegult šo videomateriālu:

Intervijā referente Laura Ferrara skaidro, kā migrantu pieplūdums atklāja Eiropas patvēruma sistēmas nepilnības un kā jaunās reformas palīdzēs uzlabot procedūras, vienlaikus uzlabojot tiesību ievērošanu.

Videomateriāla teksts: