P�rskats: Kinobalva "LUX" 2009

Others - - 04:17

Iegult šo videomateriālu:

EuroparlTV non�k ��gada kinobalvas pasnieg�anas aizkulis�s, kur filmai - uzvar�t�jai - tiks pie��irta naudas summa t�s subtitr��anai vis�s ES valod�s. M�s satiekam fin�listus un uzvar�ju��s filmas re�isoru, kas priec�jas par iesp�ju to par�d�t skat�t�jiem

Videomateriāla teksts: