Pārskats: Nojaucot mūrus ar otu

Others - - 04:35

Iegult šo videomateriālu:

Tā bija misija diviem māksliniekiem no Rietumberlīnes, kuri kopā ar citiem māksliniekiem apgleznoja Berlīnes mūri dažus mēnešus pēc tā krišanas. EuroparlTV devās uz Berlīni, lai tiktos ar māksliniekiem Kiddy Citny un Thierry Noir, tā kā viņi atkal apglezn

Videomateriāla teksts: