Drošības stiprināšana Šengenas zonā

Drošība - - 01:07

Iegult šo videomateriālu:

Eiropas likumdevēji vēlas uzlabot Šengenas informācijas sistēmu (SIS II), lai veicinātu policijas sadarbību cīņā pret terorismu, pārrobežu noziedzību un nelegālo imigrāciju.

Videomateriāla teksts: