Kopīgie mērķi: sociālā dimensija

Sabiedrība - - 03:08

Iegult šo videomateriālu:

Dažās ES valstīs viena no lielākajām problēmām ir jauniešu bezdarbs. Viena tāda valsts ir Portugāle. Serdžio Oliveira Portugālē pārvalda nodarbinātības programmu, kas palīdz jauniešiem atrast darbu. ES atbalsta šāda veida projektus un arī ievieš Eiropas sociālo tiesību pīlāru, lai šos aspektus integrētu Savienības pamatvērtībās. Palielinot finansējumu tādām sociālajām programmām, kādu pārvalda Serdžio, ES spēs uzlabot dzīvi vairāk pilsoņiem.

Videomateriāla teksts: