Invaliditāte ES: garš ceļš virzībā uz vienlīdzību

Sabiedrība - - 01:37

Iegult šo videomateriālu:

Lai personām ar invaliditāti garantētu vienlīdzīgu pārstāvību un iespējas gan sabiedrībā, gan darba vietā, Eiropas Parlaments vēlas veicināt ES stratēģiju invaliditātes jomā, risinot tādas problēmas kā dzimumu līdztiesība, nabadzība un diskriminācija. Eirodeputāte Helga Stīvensa jau ilgu laiku ir bijusi iesaistīta cīņā par personu ar invaliditāti tiesībām. Viņa norāda, ka pārstāvības un iekļaušanas jomā personām ar invaliditāti vajadzētu sniegt vairāk atbalsta.

Videomateriāla teksts: