Audzējot uzticēšanos bioloģiskajai lauksaimniecībai

Sabiedrība - - 01:16

Iegult šo videomateriālu:

Eiropas Parlaments balso par jauniem noteikumiem, kuru mērķis ir veicināt patērētāju uzticēšanos bioloģiskajai lauksaimniecībai un aizsardzību pret negodīgu komercpraksi. Grozītais likums par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu stāsies spēkā 2021. janvārī.

Videomateriāla teksts: