Pārtikas aprites drošība un labturība

Sabiedrība - - 01:21

Iegult šo videomateriālu:

Lai atjaunotu patērētāju uzticību un aizsargātu dzīvnieku labturību, eirodeputāti stiprinās pārtikas nekaitīguma kontroli visos pārtikas aprites posmos.

Videomateriāla teksts: