ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)

Sabiedrība - - 00:49

Iegult šo videomateriālu:

2018. gada 25. maijā stājas spēkā ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR), kas saskaņo datu privātuma tiesību aktus visā Eiropā. Tā aizsargā eiropiešus, ļauj viņiem būt noteicējiem pār saviem personas datiem un maina veidu, kā organizācijām jāizturas pret datu privātumu.