Kas ir ES?

Sabiedrība - - 00:37

Iegult šo videomateriālu:

ES ir politiska un ekonomiska savienība, ko veido 28 dalībvalstis. Tās iedzīvotāju rīcībā ir vienota valūta, vienots tirgus un tos vieno kopīga vēsture un kultūra.