Meklēšanas rezultāti

Tiek rādīti 1-8 no 4 178 videomateriāliem

Migrācijas plūsmas pārvaldīšana

ES lietas - 21.06.2017 - 18:57

Eiropai jārod efektīvāka migrācijas pārvaldīšanas un problēmas pamatcēloņu novēršanas stratēģija — tāda bija galvenā doma Eiropas Parlamenta organizētajā augsta līmeņa konferencē, kurā piedalījās augsti stāvoši ES un Apvienoto Nāciju pārstāvji, kā arī starptautiskie eksperti un eirodeputāti.

Tackling trade dumping

Ekonomika - 20.06.2017 - 12:00

Imports from outside the EU reached €468.2 billion in the first quarter of 2017. To avoid unfair competition for European businesses and workers, fines are imposed on third countries deemed to be “dumping” goods into the EU market. The European Parliament is looking at a new methodology for calculating anti-dumping duties, where “significant market distortions” are the basis for calculations.

ES zilā karte: trūkstošo prasmju aizpildīšana

Ekonomika - 15.06.2017 - 12:00

ES dalībvalstis saskaras ar darbinieku trūkumu virknē svarīgu nozaru — Eiropā līdz 2020. gadam nepieciešamība pēc kvalificētiem IKT darbiniekiem var pieaugt līdz 756 000, bet veselības aprūpes jomā varētu būt nepieciešams miljons profesionāļu. Pārskatītās ES zilās kartes programmas mērķis ir pasaules labāko un gaišāko prātu piesaiste.

Viesabonēšanas atcelšana

Ekonomika - 14.06.2017 - 16:47

Kādēļ būtu jāmaksā vairāk, zvanot saviem draugiem un ģimenes locekļiem no citas ES valsts? No 2017. gada jūnija viesabonēšanas papildmaksas Eiropā ir atceltas. Eiropas Parlaments cīnījās par šī aizlieguma ieviešanu, kopš 2007. gada nepārtraukti samazinot maksimālos viesabonēšanas tarifus. Tagad Jūs varat zvanīt, sūtīt īsziņas un lietot internetu jebkurā ES valstī par tādiem pašiem tarifiem kā mājās.

Kopīgi centieni: Eiropas ambiciozo klimata mērķu pamats

Ekonomika - 13.06.2017 - 17:18

Eiropas Savienība ir noteikusi ambiciozus mērķus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Eiropas likumdevēji rūpīgi pēta Kopīgu centienu regulu (KCR), kas ir ES ievērojamākais instruments klimata jomā. Šis tiesību akts regulē aptuveni 60 % ES siltumnīcefekta gāzu emisiju.