Soċjetà

Suldati armati jimxu ġo ajruport 04:49

Is-sigurtà

Soċjetà - 14.04.2018 08:00

X'jeħtieġ li jiġi implimentat biex inkunu protetti u tittejjeb is-sigurtà tagħna? Liema miżuri teknoloġiċi diġà qed jintużaw u kif tista' t-teknoloġija tassigura aktar is-sikurezza tagħna?

minjatura 01:16 Aħbarijiet

Fiduċja akbar għax-xejra organika

Soċjetà - 10.04.2018 08:00

Il-Parlament Ewropew qed jivvota fuq regoli ġodda bil-għan li jirrinforza l-fiduċja tal-konsumaturi fil-biedja organika u l-ħarsien minn prattiċi inġusti. Il-liġi riveduta dwar il-produzzjoni organika u l-ittikkettar ta' prodotti organiċi għandha tidħol fis-seħħ f'Jannar 2021.

roma 01:09 Aħbarijiet

Roma week

Soċjetà - 09.04.2018 18:00

A series of events hosted by the European Parliament is giving center stage to the Roma community: encompassing exhibitions, conferences, music and a film screening...

Żewġt ibniet qegħdin jaqraw, waħda fis-salott, l-oħra taqra rasha 'l isfel minn siġra. 00:49

Kunsinna transfruntiera fl-UE ta' pakketti

Soċjetà - 13.03.2018 13:03

L-ispiża għal kunsinna transfruntiera ta' pakketti tista' tkun inkonsistenti, arbitrarja u tgerfxek. Il-Parlament Ewropew irid li ċ-ċittadini kollha jkunu jafu dak li qed iħallsu għalih. Din hija r-raġuni għala qegħdin jgħaddu leġiżlazzjoni għal aktar trasparenza fir-rigward ta' operaturi ta' kunsinni u kemm jitolbu flus.

Minjatura 01:28 Aħbarijiet

Titjib tal-preżenza tan-nisa fil-midja

Soċjetà - 05.03.2018 08:00

L-iżbilanċi bejn is-sessi jkomplu jeżistu, mhux tal-anqas fis-setturi tal-midja, u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni. Il-Parlament Ewropew huwa mħasseb dwar l-immaġni tan-nisa fil-midja u dwar il-problemi li għadhom jiltaqgħu magħhom.

Mara qiegħda żżomm kikkra bil-bandiera tal-Italja u kikkra bil-bandiera tal-UE. 00:43

Kemm tiswieni l-UE?

Soċjetà - 22.02.2018 15:22

Qatt ħsibt dwar kemm tiswiek l-UE? Sempliċi: €0.79 kuljum. Jiġifieri inqas minn pakkett chewing gum u inqas minn nofs kikkra kafè kuljum. U l-aqwa aħbar hija li 94 % ta’ dawk il-flus imorru dritt lura lejn pajjiżi tal-UE.

Minjatura 01:28 Aħbarijiet

Ebda makeup għall-annimali

Soċjetà - 21.02.2018 08:00

Għaddew ħames snin minn meta l-UE pprojbixxiet l-provi tal-kosmetiċi fuq l-annimali kif ukoll il-bejgħ ta' kwalunkwe prodott ttestjat fuq l-annimali. Għalkemm kumpaniji Ewropej sabu alternattivi kemm etiċi kif ukoll aktar eżatti, il-provi fuq l-annimali jibqgħu komuni ħafna madwar id-dinja. Issa l-UE hija lesta li tifrex il-projbizzjoni globalment.

Tfajla tara nżul ix-xemx fuq il-Kolossew f'Ruma. 00:39

Lili x’tagħtini l-UE?

Soċjetà - 31.01.2018 16:01

Tagħtini ikel u prodotti aktar sikuri. Tagħtini arja u ilma aktar nodfa. Tagħtini l-kapaċità li ngħix u naħdem kull fejn nixtieq. Tagħtini l-fakultà li nċempel bi prezzijiet domestiċi irrispettivament minn fejn inkun fl-UE. Tagħtini l-fakultà li nħallas billi nuża munita waħda fi 19-il pajjiż differenti. Dawn huma biss xi ftit mill-affarijiet li l-UE tagħtini.

Membru jtir minn fuq l-emiċiklu. 00:44

X’inhu l-Parlament Ewropew?

Soċjetà - 31.01.2018 16:00

Il-Parlament Ewropew huwa l-istituzzjoni parlamentari eletta direttament tal-Unjoni Ewropea. Huwa għandu 751 membru, minn 28 pajjiż tal-UE, fi 8 gruppi politiċi, u jirrappreżenta lil 510 miljun persuna.

Kaleidoskopju taċ-ċittadini tal-UE. 00:37

X’inhi l-UE?

Soċjetà - 31.01.2018 16:00

L-UE hi unjoni politika u ekonomika magħmula minn 28 Stat Membru. Iċ-ċittadini tagħha jużaw l-istess munita, għandhom suq wieħed u storja u kultura komuni.