Milied Aħbarijiet 01:39

Milied Diġitali Ferrieħi

Soċjetà -

Matul il-perjodu tal-Milied, aktar u aktar ċittadini qed jagħżlu prodotti diġitali. Hija norma ġdida li jeħtieġ li tkun regolata sabiex iċ-ċittadini jkunu protetti aħjar. Minn prodotti difettużi, imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat, konsenji transkonfinali, sal-istreaming onlajn u t-tmiem tar-roaming, il-Parlament Ewropew qed jieħu ħsieb il-kwistjonijiet.

Kartellun Aħbarijiet 01:46

L-evażjoni tat-taxxa teħtieġ inkjesta permanenti

Ekonomija -

Wara l-leaks tal-Paradise Papers, membri tal-Parlament x'aktarx ser jagħmlu sejħa għal ħolqien ta' kumitat investigattiv speċjali, u fl-aħħar mill-aħħar ta' kumitat permanenti, sabiex jintefa' dawl fuq imġiba ħażina fil-qasam tat-tassazzjoni. Ser jittieħed vot fuq l-aħħar rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta' Inkjesta fuq Il-Ħasil tal-Flus, l-Evitar tat-Taxxa u l-Evażjoni tat-Taxxa (PANA), fis-sessjoni plenarja ta' Diċembru. L-għan hu li jaċċeleraw l-implimentazzjoni ta' liġijiet kontra l-ħasil tal-flus.

żgħażagħ Aħbarijiet 01:18

L-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-UE: Il-MPE jistinkaw għal approċċi ġodda

Soċjetà -

L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, li tnediet fl-2013, tipprovdi appoġġ finanzjarju lil reġjuni li qed jitħarbtu b'rati għoljin ta' qgħad fost iż-żgħażagħ. Il-MPE issa jridu li l-Istati Membri jagħmlu l-parti tagħhom u jippromwovu riformi li huma tant meħtieġa bil-mira għal impjieg taż-żgħażagħ sostenibbli u fuq żmien twil.

STEVENS Aħbarijiet 01:37

Id-diżabilitajiet fl-UE: triq twila għall-ugwaljanza

Soċjetà -

Sabiex jassigura li persuni b'diżabilitajiet ikollhom rappreżentanza u opportunitajiet ugwali fis-soċjetà u fil-post tax-xogħol, il-Parlament Ewropew qed jaħseb biex isaħħaħ l-Istrateġija dwar id-Diżabilità li hija mifruxa mal-UE, biex tieħu ħsieb kwistjonijiet bħall-ugwaljanza bejn is-sessi, il-faqar u d-diskriminazzjoni. Il-MPE Helga Stevens ilha żmien involuta fil-ġlieda għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilitajiet. Hija targumenta li jista' jsir aktar għall-persuni b'diżabilità f'dik li hija rappreżentanza u inklussività.

migrant Aħbarijiet 01:25

Soluzzjoni Ewropea għal dawk li jfittxu l-asil fl-Ewropa

Dinja -

L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO) huwa bbażat f'Malta. Il-Parlament Ewropew qed jaħdem għat-tisħiħ tal-irwol tiegħu fis-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, bil-għan li jgħin lill-Ewropa tieħu ħsieb aħjar il-flussi tar-rifuġjati.


Dwar EuroparlTV

EuroparlTV huwa s-servizz tal-Parlament Ewropew li jipproduċi l-filmati għall-internet, bil-għan li jinforma liċ-ċittadini tal-UE dwar l-attivitajiet tal-Parlament u dwar kif il-Membri jsawru l-iżviluppi politiċi u jgħaddu l-liġijiet li jaffettwaw il-ħajja tan-nies fl-Ewropa kollha.

Mur fil-paġna

Ikkuntattjana

Nipprovdu servizz tal-email għall-mistoqsijiet, it-talbiet ta' informazzjoni u l-proposti li jista' jkollok għal EuroparlTV. Is-suġġetti mqajma għandhom ikunu relatati ma' kwistjonijiet li huma fl-isfera tal-attivitajiet tal-Parlament Ewropew. It-tweġibiet jintbagħtu fi żmien raġonevoli.

Mur fil-paġna