Atturi Aħbarijiet 02:01

Ir-rebbieħ tal-Premju Lux 2017 "Sámi Blood": film "anke dwar iż-żgħożija"

Soċjetà -

Lene Cecilia Sparrok u Mia Sparrok, l-atturi ewlenin f'"Sámi Blood" ta' Amanda Kernell, irċevew il-Premju LUX 2017 għal din l-istorja li tqanqal ta' tfajla Sámi li toħlom dwar ħajja differenti. Waqt li jiddeskrivi l-istorja ħarxa tal-poplu Sámi, il-film mhuwiex biss dwar Sámi Blood imma wkoll dwar li tkun żagħżugħ/a", huma qalu f'intervista.

suldat u pulizija fit-triq Aħbarijiet 01:30

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu: nagħlqu l-vit tal-flus

Sigurtà -

Il-Parlament ħatar kumitat speċjali ta' 30 membru biex isib modi kif ikun miġġieled it-terroriżmu fl-Ewropa u jtejjeb il-kooperazzjoni transkonfinali. L-UE qed tiġġieled fuq bosta fronti, wieħed minnhom huwa l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-MPE qed jiffokaw fuq il-ħasil ta' flus u l-kriminalità organizzata biex iwaqqfu l-fluss tal-fondi.

privatezza elettronika Aħbarijiet 02:07

Insaħħu l-privatezza elettronika

Affarijiet tal-UE -

Il-Parlament Ewropew qed jaġġorna r-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta sabiex jinkludi forom ġodda ta' komunikazzjoni bħal WhatsApp u messaġġieri oħra instantanji. L-għan huwa li tittejjeb il-protezzjoni tal-privatezza tal-persuni.

ħaddiema Aħbarijiet 01:19

Il-kanċer marbut max-xogħol: il-membri jaġġornaw ir-regoli

Soċjetà -

Regoli eżistenti li jirrestrinġu l-karċinoġeni u l-mutaġeni fuq il-lant tax-xogħol imorru lura għal aktar minn 10 snin. Il-Parlament irid iħares aħjar il-ħaddiema billi jaġġorna r-regoli biex jinkludu aktar sustanzi kimiċi li jikkaġunaw il-kanċer, jimponi limiti aktar stretti fuq xi sustanzi u jiżgura li ħaddiema esposti jkollhom sorvelljanza medika għal ħajjithom.


Dwar EuroparlTV

EuroparlTV huwa s-servizz tal-Parlament Ewropew li jipproduċi l-filmati għall-internet, bil-għan li jinforma liċ-ċittadini tal-UE dwar l-attivitajiet tal-Parlament u dwar kif il-Membri jsawru l-iżviluppi politiċi u jgħaddu l-liġijiet li jaffettwaw il-ħajja tan-nies fl-Ewropa kollha.

Mur fil-paġna

Ikkuntattjana

Nipprovdu servizz tal-email għall-mistoqsijiet, it-talbiet ta' informazzjoni u l-proposti li jista' jkollok għal EuroparlTV. Is-suġġetti mqajma għandhom ikunu relatati ma' kwistjonijiet li huma fl-isfera tal-attivitajiet tal-Parlament Ewropew. It-tweġibiet jintbagħtu fi żmien raġonevoli.

Mur fil-paġna