Warda roża fuq il-bankina. 02:08

Għanijiet komuni: Is-Sigurtà

Sigurtà -

Ilum l-UE qed tiffaċċja t-theddida tat-terroriżmu. Kulħadd jaqbel li s-sigurtà għandha tkun l-ogħla prijorità. Organizzazzjonijiet bħall-Europol jiġġieldu t-terroriżmu, filwaqt li oħrajn bħal Fenvac jieħdu ħsieb il-familji tal-vittmi. It-titjib tas-sistemi tal-fruntieri, iż-żieda fil-komunikazzjonijiet bejn l-istati Membri u l-kriminalizzazzjoni tal-atti assoċjati mat-terroriżmu huma ftit eżempji tal-passi li l-UE qed tieħdu din is-sena.

L-iffirmar tat-Trattat ta' Ruma. 05:15

It-Trattat ta' Ruma: Is-sittin anniversarju

Affarijiet tal-UE -

Huwa importanti niftakru minn fejn tlaqna. Wara t-traġedji tat-Tieni Gwerra Dinjija, it-Trattat ta' Ruma kien ftehim ewlieni bejn sitt pajjiżi, li għaqqdu l-fortuna tagħhom permezz tal-Komunità Ekonomika Ewropea. Fis-sittin anniversarju mill-iffirmar tiegħu, aħna nħarsu lura lejn kif it-trattat poġġa l-pedamenti għall-Ewropa u l-kisbiet tagħha, li l-Parlament Ewropew jiddefendi.


Dwar EuroparlTV

EuroparlTV huwa s-servizz tal-Parlament Ewropew li jipproduċi l-filmati għall-internet, bil-għan li jinforma liċ-ċittadini tal-UE dwar l-attivitajiet tal-Parlament u dwar kif il-Membri jsawru l-iżviluppi politiċi u jgħaddu l-liġijiet li jaffettwaw il-ħajja tan-nies fl-Ewropa kollha.

Mur fil-paġna

Ikkuntattjana

Nipprovdu servizz tal-email għall-mistoqsijiet, it-talbiet ta' informazzjoni u l-proposti li jista' jkollok għal EuroparlTV. Is-suġġetti mqajma għandhom ikunu relatati ma' kwistjonijiet li huma fl-isfera tal-attivitajiet tal-Parlament Ewropew. It-tweġibiet jintbagħtu fi żmien raġonevoli.

Mur fil-paġna