Jean-Claude Juncker Aħbarijiet 02:07

L-Istat tal-UE 2018

Affarijiet tal-UE -

12 ta' Settembru, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker ta r-raba' u l-aħħar diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni quddiem il-Parlament fi Strasburgu. Huwa appella għal Ewropa b'saħħitha u magħquda, waqt li wissa kontra l-perikli tal-popoliżmu. Meta fadal tmien xhur għall-elezzjonijiet Ewropej, id-dibattitu ta ħarsa lejn triq ambizzjuża għall-Unjoni Ewropea tas-27, Strasburgu.

minjatura Aħbarijiet 01:21

Strateġija dwar il-plastik għal ekonomija ċirkolari

Affarijiet tal-UE -

Li nagħmlu l-imballaġġ kollu tal-plastik riċiklabbli sal-2030, huwa fost il-miri tal-istrateġija l-ġdida li l-Parlament Ewropew qed jeżamina. Il-miżuri l-ġodda se jgħinu lill-pajjiżi Ewropej inaqqsu l-ammont ta' skart tal-plastik li għadhom qed jipproduċu u jillimitaw l-impatt qerriedi fuq l-ambjent, il-klima, is-saħħa u l-ekonomija tagħna.

Laboratorju Aħbarijiet 01:45

Niġġieldu infezzjonijiet reżistenti għall-mediċini

Soċjetà -

Ir-reżistenza għall-antimikrobiċi hija kwistjoni globali li qed tikber u li speċjalisti mediċi jibżgħu li ser toqtol aktar nies mill-kanċer sal-2050, għalhekk il-Parlament Ewropew qed jappella lill-Kummissjoni u lill-istati membri sabiex jimplimentaw miżuri preventivi akbar.

Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà Aħbarijiet 01:30

Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà

Affarijiet tal-UE -

Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà hija inizjattiva ġdida li ser tiġbor flimkien żgħażagħ Ewropej biex jgħinu lil oħrajn madwar l-UE. Il-Parlament ħeġġeġ biex fondi ġodda jiġu allokati lill-Korp ta' Solidarjetà. Hemm ukoll attivitajiet addizzjonali bħall-ħarsien tal-ambjent u l-għajnuna lill-migranti li se jkunu parti mill-programm.


Dwar EuroparlTV

EuroparlTV huwa s-servizz tal-Parlament Ewropew li jipproduċi l-filmati għall-internet, bil-għan li jinforma liċ-ċittadini tal-UE dwar l-attivitajiet tal-Parlament u dwar kif il-Membri jsawru l-iżviluppi politiċi u jgħaddu l-liġijiet li jaffettwaw il-ħajja tan-nies fl-Ewropa kollha.

Mur fil-paġna

Ikkuntattjana

Nipprovdu servizz tal-email għall-mistoqsijiet, it-talbiet ta' informazzjoni u l-proposti li jista' jkollok għal EuroparlTV. Is-suġġetti mqajma għandhom ikunu relatati ma' kwistjonijiet li huma fl-isfera tal-attivitajiet tal-Parlament Ewropew. It-tweġibiet jintbagħtu fi żmien raġonevoli.

Mur fil-paġna