Infografika ta' Böge u Beres Aħbarijiet 02:23

Il-Futur tal-Ewropa: iż-żona tal-Ewro teħtieġ li ssaħħaħ il-muskoli tagħha (Pervenche Berès/Reimer Böge)

Affarijiet tal-UE -

Il-Parlament Ewropew adotta sett ta' tliet riżoluzzjonijiet li jesploraw l-iżvilupp futur tal-Unjoni Ewropea. Tnejn mir-rapporteurs, Pervenche Berès u Reimer Böge, iridu jġibu l-ekonomiji taż-żona tal-Ewro aktar qrib xulxin sabiex ikunu aktar reżiljenti għal xokkijiet minn barra. Baġit speċifiku għaż-żona tal-Ewro huwa wieħed mill-proposti.

Justin Trudeau Aħbarijiet 01:28

Approvat il-kummerċ ħieles mal-Kanada

Ekonomija -

Il-Parlament Ewropew approva l-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement) storiku, billi warrab waħda mill-aħħar ostakoli tiegħu. Seba' snin biex ġie nnegozjat, il-ftehim huwa maħsub biex jiffaċilità l-ostakoli kummerċjali bejn il-Kanada u l-UE, u issa jeħtieġ li jiġi rratifikat mill-parlamenti nazzjonali.

Infografika ta' Elmar Brok Aħbarijiet 02:07

Il-Futur tal-Ewropa: Nisfruttaw it-Trattat ta' Lisbona (Elmar Brok)

Affarijiet tal-UE -

Il-Parlament Ewropew adotta sett ta' tliet riżoluzzjonijiet li jesploraw l-iżvilupp futur tal-Unjoni Ewropea. Wieħed mir-rapporteurs, Elmar Brok, iħeġġeġ lill-UE biex tieħu vantaġġ sħiħ mit-Trattat ta' Lisbona, li l-potenzjal politiku tiegħu għadu ma' ġiex sftuttatat kollu. L-UE għandha timxi lejn aktar trasparenza pereżempju politika ta' difiża komuni.


Dwar EuroparlTV

EuroparlTV huwa s-servizz tal-Parlament Ewropew li jipproduċi l-filmati għall-internet, bil-għan li jinforma liċ-ċittadini tal-UE dwar l-attivitajiet tal-Parlament u dwar kif il-Membri jsawru l-iżviluppi politiċi u jgħaddu l-liġijiet li jaffettwaw il-ħajja tan-nies fl-Ewropa kollha.

Mur fil-paġna

Ikkuntattjana

Nipprovdu servizz tal-email għall-mistoqsijiet, it-talbiet ta' informazzjoni u l-proposti li jista' jkollok għal EuroparlTV. Is-suġġetti mqajma għandhom ikunu relatati ma' kwistjonijiet li huma fl-isfera tal-attivitajiet tal-Parlament Ewropew. It-tweġibiet jintbagħtu fi żmien raġonevoli.

Mur fil-paġna