pajplajn isfar u aħmar Aħbarijiet 01:30

Aktar solidarjetà fil-provvista tal-gass.

Ekonomija -

Il-Parlament Ewropew qed jiffinalizza regolament ġdid biex jissalvagwardja s-sigurtà tal-provvista tal-gass lill-UE. L-Istati Membri li jkunu qed jiffaċċjaw nuqqas sever ta' gass ikunu jistgħu joqogħdu fuq għajnuna mill-pajjiżi ġirien skont regoli ta' solidarjetà ġodda.

Infografika Aħbarijiet 01:26

Wifi għal kulħadd: nagħlqu l-firda

Soċjetà -

Hekk kif l-UE timxi biex tibni soċjetà tassew diġitali, il-bini ta' pontijiet li jgħaqdu l-qasma diġitali bejn żoni urbani u rurali huwa kruċjali. L-iskema WiFi4EU għandha l-għan li twassal konnessjoni bl-internet ta' kwalità għolja mingħajr ħlas lil eluf ta' komunitajiet lokali.

Tliet turbini tar-riħ f'għalqa 01:45

Għanijiet komuni: L-Unjoni tal-Enerġija

Dinja -

Xi jfisser is-sors tal-enerġija tiegħek għalik? Forsi aktar pertinenti, x'se jfisser dan għal uliedek? It-tniġġiż tal-arja u l-prezzijiet tal-karburanti imprevedibbli qed ikollhom impatt ħażin sinifikanti fuq l-Ewropa - għalhekk hija meħtieġa azzjoni. L-Unjoni Ewropea qed taħdem biex iġġib il-bidla. Il-kooperattivi bħal Ecopower huma eżempji tal-bidla tal-UE mill-karburanti fossili u nukleari għall-enerġija rinnovabbli. Dawn jgħinuna nirrealizzaw il-wegħda tal-UE biex tnaqqas il-gassijiet serra u toħloq Unjoni tal-Enerġija koordinata.

Grupp ta' persuni żgħażagħ madwar mejda waqt laqgħa 03:08

Miri komuni: Id-dimensjoni soċjali

Soċjetà -

Il-qgħad fost iż-żgħażagħ hija waħda mill-isfidi ewlenin f'xi pajjiżi tal-UE. L-Unjoni Ewropea trid tgħin. Sergio Oliveira jamministra skema ta' impiegi fil-Portugall li tgħin lil persuni żgħażagħ isibu impieg. L-UE qed tappoġġa proġetti bħal dan, kif ukoll l-introduzzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali biex dawn il-kwistjonijiet jiġu integrati fil-valuri ewlenin. B'aktar finanzjament għal skemi soċjali bħal ta' Sergio, l-UE ser tkun tista' itejjeb il-ħajjiet ta' aktar ċittadini.


Dwar EuroparlTV

EuroparlTV huwa s-servizz tal-Parlament Ewropew li jipproduċi l-filmati għall-internet, bil-għan li jinforma liċ-ċittadini tal-UE dwar l-attivitajiet tal-Parlament u dwar kif il-Membri jsawru l-iżviluppi politiċi u jgħaddu l-liġijiet li jaffettwaw il-ħajja tan-nies fl-Ewropa kollha.

Mur fil-paġna

Ikkuntattjana

Nipprovdu servizz tal-email għall-mistoqsijiet, it-talbiet ta' informazzjoni u l-proposti li jista' jkollok għal EuroparlTV. Is-suġġetti mqajma għandhom ikunu relatati ma' kwistjonijiet li huma fl-isfera tal-attivitajiet tal-Parlament Ewropew. It-tweġibiet jintbagħtu fi żmien raġonevoli.

Mur fil-paġna