Il-paġna ma nstabitx jew m'għadhiex teżisti (żball 404)

 • Minjatura 01:28 Aħbarijiet

  Ebda makeup għall-annimali

  Soċjetà - 21-02-2018 08:00

  Għaddew ħames snin minn meta l-UE pprojbixxiet l-provi tal-kosmetiċi fuq l-annimali kif ukoll il-bejgħ ta' kwalunkwe prodott ttestjat fuq l-annimali. Għalkemm kumpaniji Ewropej sabu alternattivi kemm etiċi kif ukoll aktar eżatti, il-provi fuq l-annimali jibqgħu komuni ħafna madwar id-dinja. Issa l-UE hija lesta li tifrex il-projbizzjoni globalment.

 • Minjatura Dalwaqt 01:00 Aħbarijiet

  Dalwaqt minn Brussell: QFP, provi fuq l-annimali u aċċess għall-elettriku

  Affarijiet tal-UE - 16-02-2018 08:01

  Il-miri fuq perijodu ta' żmien twil u l-baġit tal-UE, provi fuq l-annimali fil-qasam tal-kosmetiċi u d-drittijiet tal-konsumatur fir-rigward tal-eletttriku ser jiġu diskussi fi Brussell din il-ġimgħa.

 • minjatura 01:00 Aħbarijiet

  Mill-pjanijiet ta' wara l-Brexit sal-bidla tal-ħin tas-sajf: Ħames punti minn Strasburgu

  Affarijiet tal-UE - 12-02-2018 08:00

  Il-MPE approvaw it-tnaqqis tal-Kamra minn 751 għal 705 MPE wara l-Brexit, iffissaw data għal membri ġodda potenzjali biex jingħaqdu mal-UE, u ivvutaw dwar kwistjonijiet li jvarjaw mill-imblukkar ġeografiku sal-mutilazzjoni ġenitali femminili, sal-ħin tas-sajf.

 • minjatura 01:30 Aħbarijiet

  UE-Turkija: Lejn tmiem in-nuqqas ta' ftehim

  Others - 08-02-2018 08:00

  Għal snin, it-Turkija u l-UE kkoperaw fuq kwistjonijiet bħall-kummerċ, il-migrazzjoni u n-NATO. Taħditiet sabiex it-Turkija tingħaqad mal-UE bdew fl-2005. Wara l-attentat ta' kolp ta' stat fl-2016, it-Turkija imponiet stat ta' emerġenza, li ppermetta lill-gvern li jdur mal-istat tad-dritt u jsikket lill-avversarji politiċi. L-UE tgħid li l-pajjiż ma jistax jingħaqad mal-Unjoni Ewropea kemm-il darba ma titjiebx il-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem. Il-Viċi President tad-Delegazzjoni dwar ir-relazzjonijiet UE-Turkija Miltiadis Kyrkos jispjega fejn jinsabu t-taħditiet.

Paġna ewlenija

Żur is-sit tagħna u ara l-aħħar filmati dwar l-attivitajiet tal-Parlament Ewropew.

Mur fil-paġna

Ikkuntattjana

Mailbox' elettronika tpoġġiet għad-dispożizzjoni taċ-ċittadini sabiex ikunu jistgħu jagħmlu mistoqsijiet, jitolbu informazzjoni kif ukoll jippreżentaw proposti lill-Parlament Ewropew. It-talbiet kollha li jsiru għandhom ikunu relevanti għall-oqsma ta' attivitajiet ta' l-Unjoni Ewropea. It-tweġibiet jintbagħtu fi żmien raġonevoli.

Mur fil-paġna