Programmes

Nagħmlu kontroll fuq l-emissjonijiet mill-karozzi

Is-sigurtà

Mill-iskart tal-imballaġġ għall-ikel organiku: dalwaqt minn Strasburgu

Fiduċja akbar għax-xejra organika

Roma week

Sewwi, erġa' uża u rriċikla!

L-ekonomija ċirkulari: L-Ewropa tibdel l-azzjonijiet tagħha

Prestazzjoni aħjar tal-enerġija għal bini

Dalwaqt: strimjar transkonfinali, eCall, il-libertà tal-istampa, u aktar

Dalwaqt: Mit-tilqim għall-vittmi tat-terroriżmu u s-suq tal-gass

Mill-baġit għall-evażjoni tat-taxxa, 5 punti li ħarġu minn Strasburgu

Wara l-kwinti ta' plenarja

Riżorsi ġodda tal-baġit biex jissodisfaw l-isfidi l-ġodda tal-UE

Kunsinna transfruntiera fl-UE ta' pakketti

Dalwaqt minn Strasburgu: taxxa korporali, baġit u Brexit

Europass, il-passaport għal mobiltà għaċ-ċittadini tal-UE

Il-Parlament Ewropew u l-Brexit

Sabiex il-baġit tal-Ewropa jibqa' validu fil-futur

QFP: qafas għall-baġit tal-UE għall-futur

Titjib tal-preżenza tan-nisa fil-midja

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu: il-waqfien ta' flus kontanti lill-ġiħadisti

Il-ħarsien tal-konsumatur għandu jkun l-istess onlajn u oflajn

Dalwaqt minn Brussell: naħal, tassazzjoni u terroriżmu

Kemm tiswieni l-UE?

Ebda makeup għall-annimali

Dalwaqt minn Brussell: QFP, provi fuq l-annimali u aċċess għall-elettriku

Mill-pjanijiet ta' wara l-Brexit sal-bidla tal-ħin tas-sajf: Ħames punti minn Strasburgu

UE-Turkija: Lejn tmiem in-nuqqas ta' ftehim

Lejn it-tmiem tal-imblukkar ġeografiku fl-Ewropa

Mill-imblukkar ġeografiku (geoblocking), għal tnaqqis fl-emissjonijiet u kumitat dwar il-pestiċidi