Qsim tal-isforz: xprunar tal-miri ambizzjużi Ewropej

Ekonomija - - 01:28

Inkorpora dan il-filmat:

L-Unjoni Ewropea stabbilit miri ambizzjużi biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Il-leġiżlaturi Ewropej qed jiflu l-akbar għodda klimatika tal-UE, Ir-Regolament tal-Qsim tal-Isforz (ESR- Effort Sharing Regulation). Il-liġi tkopri madwar 60% tal-gassijiet serra tal-UE.

Traskrizzjoni: