Sabiex il-baġit tal-Ewropa jibqa' validu fil-futur

Ekonomija - - 01:14

Inkorpora dan il-filmat:

Il-Parlament qiegħed jaħdem fuq il-baġit tal-UE li jmiss għal terminu ta' żmien twil. Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) ta' wara l-2020 għandu jkun aktar ambizzjuż biex jiffinanzja prijoritajiet qodma u ġodda. Il-MPE ser jivvotaw fuq il-prijoritajiet tal-Parlament matul is-seduta plenarja ta' Marzu fi Strasburgu.

Traskrizzjoni: