Aktar solidarjetà fil-provvista tal-gass.

Ekonomija - - 01:30

Inkorpora dan il-filmat:

Il-Parlament Ewropew qed jiffinalizza regolament ġdid biex jissalvagwardja s-sigurtà tal-provvista tal-gass lill-UE. L-Istati Membri li jkunu qed jiffaċċjaw nuqqas sever ta' gass ikunu jistgħu joqogħdu fuq għajnuna mill-pajjiżi ġirien skont regoli ta' solidarjetà ġodda.

Traskrizzjoni: