Approvat il-kummerċ ħieles mal-Kanada

Ekonomija - - 01:28

Inkorpora dan il-filmat:

Il-Parlament Ewropew approva l-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement) storiku, billi warrab waħda mill-aħħar ostakoli tiegħu. Seba' snin biex ġie nnegozjat, il-ftehim huwa maħsub biex jiffaċilità l-ostakoli kummerċjali bejn il-Kanada u l-UE, u issa jeħtieġ li jiġi rratifikat mill-parlamenti nazzjonali.

Traskrizzjoni: