Strateġija dwar il-plastik għal ekonomija ċirkolari

Affarijiet tal-UE - - 01:21

Inkorpora dan il-filmat:

Li nagħmlu l-imballaġġ kollu tal-plastik riċiklabbli sal-2030, huwa fost il-miri tal-istrateġija l-ġdida li l-Parlament Ewropew qed jeżamina. Il-miżuri l-ġodda se jgħinu lill-pajjiżi Ewropej inaqqsu l-ammont ta' skart tal-plastik li għadhom qed jipproduċu u jillimitaw l-impatt qerriedi fuq l-ambjent, il-klima, is-saħħa u l-ekonomija tagħna.

Traskrizzjoni: