Prestazzjoni aħjar tal-enerġija għal bini

Affarijiet tal-UE - - 01:59

Inkorpora dan il-filmat:

Il-Parlament Ewropew stabbilixxa għanijiet ġodda għall-istati membri biex jiżguraw li l-bini fl-UE isir aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Il-pajjiżi ser jiġu inkorraġiti jirreplikaw esperjenzi pijuniera t'akkomodazzjoni ta' enerġija baxxa provati fil-Ġermanja jew id-Danimarka, fost oħrajn.

Traskrizzjoni: