Dalwaqt: Mit-tilqim għall-vittmi tat-terroriżmu u s-suq tal-gass

Affarijiet tal-UE - - 00:32

Inkorpora dan il-filmat:

Il-Parlament jikkonsidra riformi fis-suq tal-gass u jeżamina ż-żieda fl-eżitazzjoni għat-tilqim fl-UE. Il-MPE tefgħu ħarsithom ukoll fuq il-ħarsien ta' drittijiet ta' vittmi tat-terroriżmu.

Traskrizzjoni: