Dalwaqt minn Brussell: mill-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja sal-fastidju sesswali

Affarijiet tal-UE - - 00:55

Inkorpora dan il-filmat:

Il-Parlament ser jindirizza topiks fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-ġenituri u dawk li jipprovdu l-kura, itejjeb id-difiżi kontra theddidiet ċibernetiċi, jiġġieled il-fastidju sesswali, jistabbilixxi gateway diġitali u jindirizza d-differenza fil-kwalità u l-kompożizzjoni ta' prodotti bejn pajjiżi fis-Suq Uniku.

Traskrizzjoni: