Il-ħarsien tal-konsumatur għandu jkun l-istess onlajn u oflajn

Affarijiet tal-UE - - 00:37

Inkorpora dan il-filmat:

Il-Parlament Ewropew qed jitlob li l-istess regoli jiġu applikati kemm jekk konsumaturi jixtru prodott onlajn jew f'ħanut lokali. L-għan hu li jiġi żgurat livell ogħla ta' ħarsien tal-konsumatur madwar l-UE.

Traskrizzjoni: