Biedja aktar ġusta fl-UE wara l-2020

Affarijiet tal-UE - - 01:19

Inkorpora dan il-filmat:

Il-Parlament qed jirriforma il-qafas dwar il-biedja mifrux mal-UE: il-Politika Agrikola Komuni. Il-Membri għandhom pjani ambizzjużi għar-riforma, minn finanzjament aktar ġust, sal-għoti ta' aktar appoġġ lil bdiewa żgħażagħ u ġodda u reġjuni li qed ibatu, u sabiex ikun żgurat li l-bdiewa fl-UE jkunu mgħammra aħjar biex jiffaċċjaw kriżijiet.

Traskrizzjoni: