Mill-anti-Semitiżmu għall-kotba elettroniċi: 5 temi x'nikkunsidraw din il-ġimgħa minn Brussell

Affarijiet tal-UE - - 01:00

Inkorpora dan il-filmat:

Temi ewlenin li ser nieħdu mill-plenarja din il-ġimgħa dwar l-anti-Semitiżmu, it-trasport fit-toroq, 5G, il-kotba elettroniċi u l-evażjoni tat-taxxa.

Traskrizzjoni: