Mid-dritt tal-awtur sad-difiża: 5 punti biex jittieħdu minn Strasburgu

Affarijiet tal-UE - - 01:00

Inkorpora dan il-filmat:

Il-membri sejħu biex jiġu aġġornati r-regoli onlajn dwar id-dritt tal-awtur sabiex jiġi żgurat li l-ġurnalisti u l-artisti jiġu mħallsa b'mod ġust għax-xogħol tagħhom. Il-PE approva fond tad-difiża ġdid, saħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-Europol u tmien pajjiżi tal-Afrika ta' Fuq u l-Lvant Nofsani u rrefera lura lill-Kumitat tat-Trasport għall-konsiderazzjoni mill-ġdid tal-proposti tas-sewwieqa ta' trakkijiet.

Traskrizzjoni: