Mill-imblukkar ġeografiku (geoblocking), għal tnaqqis fl-emissjonijiet u kumitat dwar il-pestiċidi

Affarijiet tal-UE - - 00:51

Inkorpora dan il-filmat:

Fis-seduta plenarja ta' Frar, il-membri se jiddiskutu t-tmiem tal-imblukkar ġeografiku (geoblocking) u l-mod kif se jikkonfiguraw il-Parlament wara Brexit. Rigward l-ambjent, dawn se jħarsu wkoll lejn l-iskemi ta' dekarbonizzazzjoni u kumitat ġdid dwar il-pestiċidi. Il-PM tal-Kroazja jiddibatti mal-MPE dwar il-futur tal-UE.

Traskrizzjoni: