Mill-iskart tal-imballaġġ għall-ikel organiku: dalwaqt minn Strasburgu

Affarijiet tal-UE - - 00:58

Inkorpora dan il-filmat:

Fis-sessjoni plenarja ta' April, il-MPE ser jiddiskutu l-futur tal-UE mal-President Franċiż Emmanuel Macron, waqt li jiddiskutu wkoll il-produzzjoni tal-ikel organiku, ir-riċiklaġġ tal-iskart mill-imballaġġ, l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra, u l-problema tal-ħasil ta' flus.

Traskrizzjoni: