L-UE għadha relevanti?

Affarijiet tal-UE - - 00:52

Inkorpora dan il-filmat:

L-Unjoni Ewropea għadha relevanti? Bħala blokk kummerċjali, aħna aktar b'saħħitna flimkien milli weħidna. U flimkien jista' jkollna impatt ikbar fuq kwistjonijiet globali.