Il-kriżi tal-migrazzjoni: kondiviżjoni tal-piż

Affarijiet tal-UE - - 01:30

Inkorpora dan il-filmat:

L-MPE qed jirrevedu ir-Regolament ta' Dublin -- il-liġi tal-UE li tiddetermina liema pajjiż huwa responsabbli biex jipproċessa l-applikazzjonijiet għall-ażil. Is-sistema preżenti titfa' wisq piż fuq l-istati tal-fruntiera bħall-Greċja u l-Italja. Għalhekk, il-leġiżlaturi qed jaħdmu għal distribuzzjoni aktar ġusta tal-applikanti għall-ażil fost l-Istati Membri kollha kif ukoll parteċipazzjoni obbligatorja.

Traskrizzjoni: