Il-ħaddiema stazzjonati: l-istess xogħol, l-istess pajjiż, l-istess paga

Affarijiet tal-UE - - 04:00

Inkorpora dan il-filmat:

Il-Parlament Ewropew qed jaġġorna r-regoli dwar il-ħaddiema stazzjonati li jmorru lura għall-1996. L-objettiv huwa li jiġu mħarsa aħjar il-ħaddiema Ewropej li jmorru barra minn pajjiżhom għal xogħlijiet temporanji u biex jiġi evitat kwalunkwe dumping soċjali.

Traskrizzjoni: