Transkonfini: Min jirbaħ mil-liberazzjoni postali?

Others - - 16:26

Inkorpora dan il-filmat:

Il-klijent dejjem għandu raġun, iżda l-pubbliku se jibqa' jirċievi servizz postali universali meta s-suq postali Ewropew jinfetaħ?

Traskrizzjoni: