UE ETS: Innaqqsu l-emissjonijiet billi nagħmlu prezz fuqhom

Others - - 01:51

Inkorpora dan il-filmat:

Is-sistema ta' skambju tal-kwoti għall-emissjonijiet tal-UE għandha l-iskop li tiskoraġġixxi l-industriji milli jirrillaxxaw is-CO2 billi jkun irħas li jinstabu soluzzjonijiet iżjed favur l-ambjent. Imma kellhom isiru xi tibdiliet minħabba l-kriżi finanzj

Traskrizzjoni: