UE-Turkija: Lejn tmiem in-nuqqas ta' ftehim

Others - - 01:30

Inkorpora dan il-filmat:

Għal snin, it-Turkija u l-UE kkoperaw fuq kwistjonijiet bħall-kummerċ, il-migrazzjoni u n-NATO. Taħditiet sabiex it-Turkija tingħaqad mal-UE bdew fl-2005. Wara l-attentat ta' kolp ta' stat fl-2016, it-Turkija imponiet stat ta' emerġenza, li ppermetta lill-gvern li jdur mal-istat tad-dritt u jsikket lill-avversarji politiċi. L-UE tgħid li l-pajjiż ma jistax jingħaqad mal-Unjoni Ewropea kemm-il darba ma titjiebx il-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem. Il-Viċi President tad-Delegazzjoni dwar ir-relazzjonijiet UE-Turkija Miltiadis Kyrkos jispjega fejn jinsabu t-taħditiet.

Traskrizzjoni: