FOKUS: Armenja u Ċipru - id-dħul tat-Turkija fl-UE tiddependi fuq dawn iż-żewġ pajjiżi

Others - - 17:47

Inkorpora dan il-filmat:

Il-manuvri diplomatiċi Ewropej jixtiequ li t-Turkija tirranġa l-problemi li għandha mal-Armenjani kif ukoll maċ-Ċiprijotti. Il-MPE Ria Oomen-Ruijten u r-rappreżentant tat-TUSIAD Bahadir Kaleagasi jiddiskutu dwar il-possibbiltajiet tat-Turkija li tissieħeb

Traskrizzjoni: