Riporter: Nagħlqu l-internet għal dawk li jittraffikaw

Others - - 03:42

Inkorpora dan il-filmat:

L-ittraffikar uman qed jiżdied fl-Ewropa u l-PE jixtieq li l-vittmi jitkellmu kontra dawk li qed iħeġġu dan l-aġir. Kif nistgħu nwaqqfu dan l-att vjolenti? Permezz ta' kooperazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri, protezzjoni aħjar tal-vittmi u deċiżjonijiet

Traskrizzjoni: