L-AĦBARIJIET: Progress magħmul mill-pajjiżi kandidati - Il-protezzjoni tal-ispeċi fir-periklu tal-estinzjoni - Sigurta' fl-ajruporti

Others - - 10:46

Inkorpora dan il-filmat:

Il-MPE jemmnu li l-Kroazja ser tkun it-28 pajjiż li ser tissieħeb mal-UE, iżda għadha ma ġietx stabilita data għat-Turkija u dan għaliex skont xi MPE għad baqala tagħmel ħafna progress. EuroparlTV jitkellem mal-Ambaxxatur Tork għall-UE. Il-Parlament huwa

Traskrizzjoni: