Opinjoni: Drittijiet umani u l-Unjoni Ewropea

Others - - 02:47

Inkorpora dan il-filmat:

L-Unjoni Ewropea għadha tinsab fuq quddiem fil-qasam tad-drittijiet umani? In-nisa u l-irġiel huma ugwali? X'inhi s-sitwazzjoni tal-minoranza, tal-barranin u ta' dawk bla saqaf fuq rashom? L-anzjani huma trattati b'mod ġust? Ċittadini Ewropej jitkellmu.

Traskrizzjoni: