Opinjoni: L-UE għandha l-problemi

Others - - 03:11

Inkorpora dan il-filmat:

Imma liema għandha taħdem fuqhom l-ewwel? Liema hu l-inkwiet prinċipali tan-nisa u rġiel fit-toroq? Liema kwistjonijiet iċ-ċittadini jaħsbu li l-politiċi għandhom jipprijoritizzaw?

Traskrizzjoni: