Diżgwid fuq id-data

Others - - 02:03

Inkorpora dan il-filmat:

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu qed toħloq argumenti kbar bejn l-UE u l-Istati Uniti. Kulħadd jinsab lest li jiġġieled kontra t-terroriżmu, iżda l-UE ma tixtieqx tipprovdi d-data personali taċ-ċittadini tal-UE lill-Istati Uniti.

Traskrizzjoni: