Irridu rendikont politiku - Elmar Brok

Others - - 01:56

Inkorpora dan il-filmat:

Elmar Brok (PPE) jevalwa l-eżekuzzjoni u l-ideat tal-Mexxejja tal-Politika Barranija, Catherine Asthon minħabba fil-ħolqien ta' Servizz ta' Azzjoni Estern. Brok jinsab imħasseb dwar ir-rendikont politiku tal-korpi futuri diplomatiċi.

Traskrizzjoni: